Mijn favorieten

Verkoopbegeleiding


De verkoop van uw woning is een ingrijpende gebeurtenis. Belangrijk is dat het op een zorgvuldige en deskundige wijze tot stand komt op een manier die tot tevredenheid stemt. Het gehele verkooptraject kent een aantal stappen, te weten:

a. Het aanmelden en verstrekken van de opdracht tot dienstverlening aan de makelaar. Bij deze stap wordt bepaald onder welke condities de woning verkocht gaat worden, welke verkoopstrategie wordt gevolgd, welke prijsstelling wordt gehanteerd etc.

b. De woningopname. De makelaar neemt de gehele woning op, vraagt aan de opdrachtgever diverse gegevens, onderzoekt de kadastrale informatie, het bestemmingsplan, bodemgesteldheid, eventuele aanwezigheid van asbest, informeert over wel of geen bouwkundig onderzoek, neemt foto’s, plaatst de woning op funda, plaatst een verkoopbord en/of affiche, kortom alle noodzakelijke voorbereidende werkzaamheden alvorens de woning in de openbaarheid wordt aangeboden.

c. De verkooppresentatie. Uw woning staat op Funda en de binnengekomen reacties worden verwerkt In overleg met u wordt afgesproken hoe omgegaan wordt met bezichtigingen. Uiteraard lopen ook de biedingen via de makelaar. In overleg wordt met de opdrachtgever afgesproken hoe hier mee om te gaan.

d.Uw woning wordt verkocht. Als u akkoord gaat met de verkoopprijs, de datum van oplevering en de aanvullende voorwaarden, wordt de koop gesloten en sluit de makelaar het koopcontract.

e. Tot slot de notaris, hier wordt uiteindelijk de koop/verkoop bekrachtigd en vindt de feitelijke levering van de   woning plaats, en uiteraard ook de betaling van de koopsom door koper aan verkoper. Ook de sleuteloverdracht kan hier plaatsvinden.