Mijn favorieten

Aankoopbegeleiding

 

De aanschaf van een woning is een bijzonder moment in het leven van de meeste mensen. Je gaat namelijk een grote verplichting aan wanneer je het financiert met een hypotheek, je gaat wonen in een geheel andere omgeving, en dit betekent iets voor de mens. In de relatief korte periode dat ik actief ben als makelaar heb ik al gemerkt dat het bijzonder aantrekkelijk is voor opdrachtgevers om een makelaar in te schakelen.

Waarom is dit aantrekkelijk? Wanneer we letten op het zuivere onderhandelingstraject, kent de door u ingeschakelde makelaar het object, weet hoelang het te koop staat, kan zondermeer scherper onderhandelen omdat hij geen emotionele binding met het object heeft en bovendien ervaring heeft op dit gebied. Ook is het zonder meer waardevol om adviezen in te winnen bij de makelaar, hoe eventuele risico’s moeten worden ingecalculeerd, welk nader onderzoek wel of niet gewenst is, kortom u wordt behoed voor onverwachte tegenvallers.
Ook het lezen van het koopcontract en het attenderen op de verplichtingen die u bent aangegaan maakt onderdeel uit van de dienstverlening van de aankoopmakelaar.

Het volgende is mogelijk;

Concrete aankoopopdracht.

U hebt zelf al een woning op het oog, maar u wilt graag advies van een deskundige en schakelt een aankoopmakelaar in. Hij neemt voor u de woning op,adviseert u over alle bijzonderheden, zoals vereniging van eigenaren, bestemmingsplan, de omgeving, publiek– en privaatrechtelijke kenmerken etc. Hij adviseert u over de bouwkundige staat, wel of geen bouwkundig onderzoek, en ook adviseert hij u over de vraagprijs van de woning en alle overige relevante zaken. In nauw overleg met u worden de onderhandelingen opgestart. De makelaar draagt er ook zorg voor dat de juiste gegevens in de koopakte worden vermeld, formuleert de ontbindende voorwaarden. De makelaar inspecteert de woning voordat deze wordt overgedragen, controleert akten en nota van afrekening, adviseert u bij de notariskeuze, is kortom uw partner bij deze transactie.

Kosten; De kosten van een concrete aankoopopdracht bedragen € 750  ,– excl. 21% BTW.
Genoemde kosten zijn alleen verschuldigd wanneer de opdracht leidt tot een aankoop. Lukt het bij de 1e woning niet dan hebt u nog een herkansing.

Concrete aankoop + bouwkundige keuring.

Afwijkend ten opzichte van bovengoemde opdracht is de bouwkundige keuring. U ontvangt een bouwkundig rapport (zowel digitaal als op schrift) met een uitvoerige beschrijving van de bouwkundige staat van de woning met een daaraan gekoppeld financieel overzicht.

Kosten; € 1400,– incl 21% BTW. Mocht deze opdracht niet leiden tot een aankoop dan bent u slechts verschuldigd de kosten van het bouwkundig rapport € 400,– incl 21% BTW.

Concrete aankoop voor woningen met WOZ waarde meer dan € 400.000,–. Prijs op aanvraag.

Bel of mail gerust voor een oriënterend gesprek.
0592–344481 of 06–29201221
info@linstramakelaardij.nl